Služby

Dodávka softwarových komponent

Instalace, konfigurace a zprovoznění

Zaškolení obsluhy

Parametrizace a tvorba datového modelu

Integrace s jinými systémy

Tvorba specializovaného software

Servis a vzdálený dohled

Odborné konzultace

Dodávka telemetrie

Dodávka rozvaděčů

Ostatní služby